Karnataka State Higher Education Academy, Dharwad

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಧಾರವಾಡ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ)

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ

ವಿಳಾಸ
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಧಾರವಾಡ
ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬಿಲಿ ಕಟ್ಟಡ, ಪಾವಟೆ ನಗರ, ಕೆಯುಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಧಾರವಾಡ -580003
ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ
ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0836-2978580
ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ
ಇಮೇಲ್ : heacademy2015@gmail.com

ವಿಚಾರಣೆ

ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
Back To Top