Karnataka State Higher Education Academy, Dharwad

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಧಾರವಾಡ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ)

ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆ

ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ್
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಟಿ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಕೌಶಲ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ
ಶ್ರೀ. ಜಿ. ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ (ಐ.ಎ.ಎಸ್)
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಶ್ರೀ. ಪ್ರದೀಪ್ ಪಿ. (ಐ.ಎ.ಎಸ್)
ಆಯುಕ್ತರು, ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
Back To Top