Karnataka State Higher Education Academy, Dharwad

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಧಾರವಾಡ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ)

ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆ

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು
Back To Top