Karnataka State Higher Education Academy, Dharwad

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಧಾರವಾಡ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ)

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

Sl No. Document Name
1 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು View All
2 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2015-16 View All
Back To Top