Karnataka State Higher Education Academy, Dharwad

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಧಾರವಾಡ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ)

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಕ್ಯಾಂಪಸ್
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬ್ಲಾಕ್
ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸಭಾಂಗಣ
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ
ಭೋಜನೆಯ ಕೋಣೆ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭೂಮಿ
Back To Top